รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำคณะศึกษางานด้านธรณีวิทยา ศึกษางานเหมืองแม่เมาะ เสริมความรู้ด้านระบบธรณีวิทยาปิโตรเลียม เผยแม่เมาะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาเรื่องลักษณะทางธรณีวิทยา

         เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ นายภูมิ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมคณะฯ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียมและธรณีวิทยาภาคสนาม แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (เส้นทางสระบุรี-สุโขทัย-ลำปาง) ณ อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ

         สำหรับกิจกรรมภายในงานสัมมนามีการรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการทำเหมืองด้านธรณีวิทยา การลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานบ่อเหมืองและศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของแอ่งแม่เมาะ รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

         นายภูมิ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านระบบธรณีวิทยาปิโตรเลียมพื้นฐานของแต่ละแหล่งปิโตรเลียม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการสำรวจปิโตรเลียม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

          “การที่ได้มาที่เหมืองแม่เมาะ จะทำให้นักธรณีวิทยาได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะทางธรณีวิทยามากขึ้น ซึ่งไม่มีพื้นที่อื่นที่สามารถศึกษาเรื่องดังกล่าวได้ เหมืองแม่เมาะนับว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการศีกษาเรื่องลักษณะทางธรณีวิทยา” นายภูมิ ศรีสุวรรณ กล่าวทิ้งท้าย