การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับ 13 รางวัล Zero Accident Campaign 2018 ทั้งระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

         ภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 หรือ Zero Accident Campaign 2018 ให้กับสถานประกอบกิจการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย รางวัลระดับ Platinum ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง และระดับต้น ซึ่ง กฟผ. ได้รับรางวัลทั้งหมด 13 รางวัล แบ่งเป็น ระดับทอง 3 รางวัล ได้แก่ เขื่อนภูมิพล โรงไฟฟ้าลานกระบือ และ โรงไฟฟ้าวังน้อย ระดับเงิน 2 รางวัล ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร และ กฟผ. สำนักงานนครราชสีมา และระดับทองแดง 8 รางวัล ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

         รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุกที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม