กฟผ. ร่วมประชุมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 และโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง กับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยทีมงานโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า ร่วมประชุมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 และโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง กับหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน และห้องประชุมที่ทำการเทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน

         ในโอกาสเดียวกัน ได้เข้าพบ นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อขอบคุณและขอความร่วมมือในการสนับสนุนงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้ระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง มีความมั่นคงยิ่งขึ้น