กฟผ. ตอบรับกระแสโลก เปิดตัว ECO Office Building สำนักงานอุบลราชธานี ลดการใช้พลังงานและน้ำ พร้อมใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

         อาคารสำนักงานอุบลราชธานีแห่งใหม่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สอดรับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ออกแบบโดยใช้แนวคิด ECO Office Building เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ตามมาตรฐานอาคารเขียว (TREES) หรือเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ ประเภท New Construction (NC) ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ระดับ Gold ซึ่งใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างมากกว่าร้อยละ 30 และใช้อิฐมวลเบาช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร เพื่อลดการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ใช้หลอดไฟ LED ทั้งอาคาร พร้อมออกแบบให้แสงธรรมชาติเข้าถึงตัวอาคารได้มากที่สุด ทำให้ประหยัดพลังงานลงได้ร้อยละ 34 รวมถึงใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำประสิทธิภาพสูง ทำให้ลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ 43 ตลอดจนมีอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Sensor) เพื่อปรับปริมาณอากาศบริสุทธิ์ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นจำนวนมากเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่จะเข้ามาติดต่องานอีกด้วย

         อาคารสำนักงานอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารโรงงานรวม 1 หลัง โรงจอดรถยนต์ 1 หลัง และบ้านพักพนักงานแบบแฝด 9 หลัง รวมถึงงานภูมิสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคภายนอก บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ เพื่อทดแทนอาคารเก่าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่างๆ ใน กฟผ. สำนักงานอุบลราชธานี รวมถึงเป็นที่อบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก ตลอดจนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในงานระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน ASEAN Power Grid โดยเฉพาะ สปป.ลาว