20180822 PRE01 02

         กฟผ. แม่เมาะ ชี้แจงสาเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงหลักของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 9 สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และไม่กระทบความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาพรวม

20180822 PRE01 01

         นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึง เหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงหลักของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 9 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 23.52 น. ว่า เหตุการณ์ดังกล่าว กฟผ. แม่เมาะ สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 00.20 น. รวมถึงระบบป้องกันภัยอัตโนมัติ ได้ทำการปลดเครื่องออกจากระบบ ทำให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะต้องหยุดเดินเครื่องชั่วคราว แต่ไม่กระทบต่อระบบไฟฟ้า ในภาพรวม ทั้งนี้ กฟผ. จะเร่งดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงสำรองโดยเร็ว และจะตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป