20180827 PRE01 01

          เขื่อนวชิราลงกรณ ขยายเวลาพร่องน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น (Spillway) ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเกินกว่าเกณฑ์ควบคุมตอนบน เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากเหนือเขื่อน ฯ ที่ยังมีฝนตกชุก และเป็นไปตามข้อสั่งการของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

20180827 PRE01 02

          นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำในเขื่อน 8,195 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 92 เกินกว่าเกณฑ์การควบคุมตอนบน (Upper Rule Curve) 2.56 เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละประมาณ 100ล้าน ลบ.ม. ติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เนื่องได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดมีฝนตกหนาแน่นบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ฯ มีแนวโน้มสูงขึ้น เขื่อนวชิราลงกรณจึงจำเป็นต้องขยายเวลาการพร่องน้ำตามข้อสั่งการของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยพร่องน้ำผ่านช่องทางปกติ วันละ 43 ล้าน ลบ.ม. และพร่องน้ำผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) วันละ 10 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็นวันละ 53 ล้าน ลบ.ม. ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 ทั้งนี้อาจส่งผลให้ลำน้ำท้ายเขื่อนจะมีปริมาณมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิด

          สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อน 15,927 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือร้อยละ 90 แต่ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์การควบคุมได้ และมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำวันละประมาณ 51 ล้าน ลบ.ม. ยังรับน้ำได้อีก 1,817ล้าน ลบ.ม. ส่วนการพร่องน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ วันละ 24 ล้าน ลบ.ม. และการระบายน้ำจากเขื่อนท่าทุ่งนาวันละ 22 ล้าน ลบ.ม. โดยยังไม่มีการเปิดบานประตูระบายน้ำล้น (Spillway) แต่อย่างใด หากมีแนวโน้มพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความจำเป็นต้องเปิดบานประตูระบายน้ำล้นจากเขื่อนท่าทุ่งนามากกว่าวันละ 22 ล้าน ลบ.ม. จะทำการแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพื้นที่ท้ายน้ำทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเขื่อน กฟผ. ทั่วประเทศ ซึ่งแผนการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามนโยบายจากกรมชลประทานและคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแต่ละจังหวัด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญ และขอให้ประชาชนมั่นใจว่า เขื่อนของ กฟผ. ทุกแห่งยังคงมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดตามพฤติกรรมของเขื่อนตลอดเวลา อีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ WATER.EGAT.CO.TH หรือ www.vrk.egat.com หรือ snr.egat.com และแอพพลิเคชั่น EGAT Water (Android และ iOS) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้อย่าง Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามภาพสถานการณ์น้ำในเขื่อนจริงผ่านกล้อง CCTV ของแต่ละเขื่อนได้อีกด้วย

20180827 PRE01 03

20180827 PRE01 04