20180902 PRE01 05

          กฟผ. ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกรวย จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 22” โดยได้รับการตอบรับจากนักวิ่งกว่า 2,000 คน ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งร่วมบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และศึกษาในโรงเรียนบริเวณรอบ กฟผ. ในเขต กทม. และปริมณฑล จำนวน 26 แห่ง

          วันนี้ (2 กันยายน 2561) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 22” (EGAT 22nd Charity Green Run) โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กฟผ. ในฐานะประธานชมรมวิ่ง กฟผ. และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชมรมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ กฟผ. และเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ วิ่งมินิมาราธอนทางราบ และขึ้นอาคารจอดรถ 2 อาคาร ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพทางราบ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้วิ่งผ่านเส้นทางภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และผ่านอาคารสำนักงาน กฟผ. ที่ได้รับการออกแบบสร้างให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เข้าเส้นชัย 5 อันดับแรก ทั้งประเภทชายและหญิง จะได้รับรางวัลเงินสด และ Gift Voucher รวมทั้งยังมีรางวัลสำหรับนักวิ่งแฟนซีอีกจำนวน 20 รางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับข้าวกล้อง 1 กิโลกรัม พร้อมถุงผ้าลดโลกร้อน อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวมิได้มุ่งเน้นการแข่งขัน แต่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างแท้จริง

          สำหรับผลการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-3 ทั้งประเภทชายและหญิง มีดังนี้

ประเภทชาย

  • อันดับ 1 นายสุทัศน์ กัลยาณกิตติ
  • อันดับ 2 นายอุ้มยศ กิจอุดม
  • อันดับ 3 นายนรินทร์ แก้วสมพักดิ์

ประเภทหญิง

  • อันดับ 1 น.ส. กรรณิกา สุวรรณมาโจ
  • อันดับ 2 นางกัญ คูสุวรรณ
  • อันดับ 3 น.ส.ชนิดา ประชาศิลป์ชัย

          โดย กฟผ. ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ทุน ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ในเขต กทม. และปริมณฑล จำนวน 26 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 แสนบาท ส่วนรายได้ที่เหลือจะบริจาคเพื่อการกุศลอื่น ๆ ต่อไป โดยที่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดงานเดิน-วิ่ง กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งแรก ในปี 2534 จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้มอบเงินจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ รวมแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.2 ล้านบาท

          “ทั้งนี้ กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และประชาชนตลอดมา ควบคู่กับภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย” นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด

20180902 PRE01 01

20180902 PRE01 02

20180902 PRE01 03

20180902 PRE01 04

20180902 PRE01 06

20180902 PRE01 07

20180902 PRE01 08

20180902 PRE01 09

20180902 PRE01 10