กฟผ. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมในโครงการ 24 Hours of Innovation Thailand 2018 เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หวังสร้างเครือข่ายพันธมิตรภาคการศึกษา พร้อมเชิญชวนร่วมแข่งขันในระดับประเทศที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายนนี้

         นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในการจัดการแข่งขัน 24 Hours of Innovation Thailand 2018 เมื่อระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ แก้ไขโจทย์หรือปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาล และองค์กรต่างๆ ที่หน่วยงานเหล่านั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ หรือต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่ง กฟผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางการศึกษา โดยเฉพาะการกระตุ้นทางความคิดเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสร้างการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของ กฟผ. และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภาคการศึกษาอีกด้วย

         สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คน จาก 7 มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งหมด 15 ทีม ซึ่งในสนามนี้เป็นการแข่งขันในระดับภูมิภาคของภาคกลาง โดยผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ในการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อคัดเลือกหาทีมผู้ชนะในลำดับที่ 1 - 3 ของแต่ละภูมิภาคไปแข่งขันต่อ