นายปีเตอร์ มูธาริกา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ใช้ช่วงเวลาสองวันก่อนหน้าวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่เป็นวันเปิดประชุมความร่วมมือจีน-แอฟริกา ประจำปี 2561 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เข้าพบบริษัทพลังงานของจีน เพื่อหารือโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมือง Kaamwamba

20180905 ART01 01

นายปีเตอร์ มูธาริกา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี และนายวัง เจียงผิง ประธานบริษัทพลังงานของจีน หารือโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมือง Kaamwamba

         นายมูธาริกาพร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญของสาธารณรัฐมาลาวี ได้เข้าพบนายวัง เจียงผิง ประธานบริษัท China Energy Engineering Group Ltd (CEEC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Gezhouba Group International Engineering Company ผู้ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน Kaamwamba กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ในมาลาวี เพื่อลดปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า

          สาธารณรัฐมาลาวี อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา ใต้ทะเลทรายซาฮารา โดยประเทศในแถบนี้มีแหล่งทรัพยากรและแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพ แต่ขาดการลงทุนเพื่อนำเอาทรัพยากรทางพลังงานที่มีอยู่มาใช้ ไฟฟ้าที่ดับบ่อยครั้งทำให้ประเทศยังยากจน องค์กรระหว่างประเทศพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยพัฒนา โดยเฉพาะการให้เงินลงทุนจากธนาคารโลก สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศจีนที่มองเห็นศักยภาพของทวีปแอฟริกาในฐานะแหล่งลงทุนใหม่ ๆ และมีแหล่งทรัพยากร ที่ช่วยจัดสรรวัตถุดิบหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง แร่ธาตุ น้ำมันดิบ แร่เหล็ก โลหะ ไม้ อาหารและสินค้าการเกษตร จนเกิดการให้เงินกู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้กับหลาย ๆ ประเทศในทวีปแอฟริกา หนึ่งในประเทศนั้นก็คือ สาธารณรัฐมาลาวี ที่ธนาคาร AXIM ประเทศจีนได้อนุมัติเงินกู้ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน Kaamwamba

         มาลาวีตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าให้ถึง 1,000 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียง 350 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัดส่วนของพลังน้ำสูงสุด และมีบ้านเรือนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ที่ดูแลโดยรัฐวิสาหกิจ Electricity Supply Corporation of Malawi (ESCOM) แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งเช่นกัน นับเป็นเรื่องปกติที่ชาวเมืองหลวง กรุงลิลองเว จะได้ยินเสียงดังจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซล เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

20180905 ART01 02

เด็กชายวัย 13 ปี ในหมู่บ้านที่ห่างจากเมืองหลวง กรุงลิลองเว 30 ไมล์ กำลังทำอาหารเย็นท่ามกลางความมืด เนื่องจากไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

         หลังโครงการ Kaamwamba ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยกระจายการใช้แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ลดการพึ่งพาพลังน้ำ ซึ่งระยะหลังจากการประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงและระดับน้ำในแม่น้ำ Lake Malawi และ Shire ที่ลดต่ำ ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 โรงหลักของประเทศผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอ ทำให้มาลาวีต้องเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

         นายมูธาริกาแสดงความมั่นใจว่าเมื่อโครงการโรงไฟฟ้า Kaamwamba เดินเครื่องแล้ว เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตขึ้น โดยปัจจุบันการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเป็นอุปสรรคหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งการทำเหมืองและการผลิตสินค้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง ๆ ที่มาลาวียังมีแหล่งทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน ยูเรเนียมและโคบอลต์ที่รอการขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์

         โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน Kaamwamba จะเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในภาคพลังงานของมาลาวี โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี หลาย ๆ ภาคส่วนเริ่มมีความหวังว่าประเทศจะมีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และเป็นปัจจัยช่วยดึงดูดการลงทุน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาต่อไป

20180905 ART01 03

ครอบครัวในเมือง Wimbe ตอนกลางของประเทศมาลาวี ใช้ไฟฟ้าจากกังหันลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เชื่อมกับแบตเตอรี่เก็บพลังงาน

         ทั้งนี้ นอกจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้ว มาลาวียังมีแผนเชื่อมต่อหมู่บ้านหลายพันแห่งเข้ากับระบบส่งไฟฟ้าของ ESCOM แต่ยังเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูง จึงต้องมีการใช้เครื่องปั่นไฟ โรงไฟฟ้าดีเซล รวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

- Mutharika move to end electricity woes in malawi pushes for coal fired power plant with china energy group
https://www.nyasatimes.com/mutharika-move-to-end-electricity-woes-in-malawi-pushes-for-coal-fired-power-plant-with-china-energy-group/

- Malawi to increase electricity supply and power outage to end by 2020
https://constructionreviewonline.com/2018/07/malawi-to-increase-electricity-supply-and-end-power-outage-to-end-2020/

- Coal against blackouts
https://www.dandc.eu/en/article/order-manage-its-current-energy-crisis-malawi-turns-coal

- The day the lights went out: the terrible toll of Malawi's power cuts
https://www.theguardian.com/global-development/2017/dec/13/malawi-power-cuts-national-blackouts-poor-hungry