นายประวิทย์ เลิศโกวิทย์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานการประชุม First Meeting งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV จอมบึง – บางสะพาน 2 วงจรที่ 3, 4 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) จอมบึง ถึง กิโลเมตรที่ 140 โดยมีคู่สัญญา Joint Venture of XD – HYPEC – SCL - TNP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยในช่วงบ่ายได้มีการประชุมงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV จอมบึง – บางสะพาน 2 จากกิโลเมตรที่ 140 ถึง สฟ.บางสะพาน 2 โดยมีคู่สัญญา CONSORTIUM OF LARSEN & TOUBRO, LPS AND SRI U - THONG และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อนำเสนอแผนงานก่อสร้าง ขอบเขตของงาน และขั้นตอนปฏิบัติในงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศโดยรวม