นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) พร้อมด้วยนายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน กฟผ. และคณะผู้บริหารระดับสูง กฟผ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเครื่องที่ 3 - 4 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 โดยการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม (Wind Hydrogen Hybrid) และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง (อุทยานพลังงานหมุนเวียน กฟผ. เขายายเที่ยง)

         นอกจากนี้คณะยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมง ชมบริเวณปลูกป่าและจุดชมวิวผายายเที่ยง โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา