กฟผ. เปิด EV Charging Station ให้รถบัส EV ในโครงการนำร่องของ ขสมก. เข้ามาชาร์จไฟได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มวิ่งให้บริการใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่สิงหาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562

         กระแสรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle หรือ รถ EV กำลังมาแรงทั่วโลก ผู้ผลิตรถยนต์หลากหลายค่ายทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ต่างหันมามุ่งผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนกันอย่างจริงจัง เนื่องจากกระแสโลกที่คำนึงถึงภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming เพราะเชื่อว่าถ้าสามารถลดการใช้น้ำมันลง จะช่วยชะลอภาวะโลกร้อนลงได้

         สำหรับประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนารถ EV และสนับสนุนนโยบายที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้รถ EV ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และใช้กันแพร่หลายมากขึ้น ล่าสุด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้เปิดตัวโครงการนำร่อง “การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า” ซึ่งเป็นการให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัยผลการใช้งานจริง มุ่งหวังนำมาทดแทนรถโดยสารที่ใช้น้ำมัน เพื่อช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยจะทยอยให้บริการตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2562

รถ EV Bus จาก บริษัท Edison Motor จำกัด ที่ ขสมก. ใช้ในโครงการฯ

รถ EV Bus ของ กฟผ. และ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถ Bus

         โครงการนี้เริ่มนำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังผู้ผลิตรถโดยสารไฟฟ้า หรือ รถ EV Bus จากบริษัท Edison Motor จำกัด กลุ่มผู้ผลิตจากเกาหลีใต้ ได้ส่งมอบรถโดยสาร EV ให้แก่ ขสมก. เพื่อใช้ในช่วงการทดลองใช้ EV Bus โดยเริ่มทยอยวิ่งใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 ได้แก่ สาย 137 วงกลมรามคำแหง - ถนนรัชดาภิเษก สาย 36 ห้วยขวาง - ท่าน้ำสี่พระยา สาย 73 ห้วยขวาง - สะพานพุทธ สาย 204 กทม. 2 - ท่าน้ำราชวงศ์ สาย 138 พระประแดง - หมอชิต2 และ สาย 50 พระราม 7 – สวนลุมพินี จากนั้น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะเป็นผู้เก็บข้อมูลผลทดสอบอัตราการประหยัดพลังงาน ประเมินผลอัตราการสิ้นเปลือง และสมรรถนะของรถ เพื่อส่งให้ ขสมก. พิจารณาต่อไป

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ ในส่วนของการสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(EV Charging Station) เพื่อให้รถ EV Bus ในโครงการนำร่อง เข้ามาอัดประจุไฟฟ้าได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การอัดประจุไฟฟ้าของ รถ EV Bus ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         ปัจจุบัน สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถ EV Bus ในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยมาก โดยทั่วไป รถบัสโดยสารไฟฟ้า หรือ EV Bus ต้องการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 700 - 750 โวลต์ ซึ่ง กฟผ. มีสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถไฟฟ้า สำหรับ EV Bus โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ใกล้สะพานพระราม 7 สำหรับอัดประจุไฟฟ้ารถมินิบัสไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ใช้รับ – ส่งผู้โดยสารมายังศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในการอัดประจุ (Power Output) 90 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้าในการอัดประจุ (Voltage Output) 750 โวลต์ และเป็นแบบ Fast Charge ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถใช้อัดประจุรถ EV Bus ในโครงการนำร่องของ ขสมก. ได้ กฟผ. จึงได้ลงนามความร่วมมือในโครงการนำร่องนี้ โดยให้รถโดยสารไฟฟ้าในโครงการฯ เข้ามาชาร์จไฟฟ้าได้ที่ กฟผ. ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

การลงนามความร่วมมือ โครงการนำร่อง “การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า