นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ได้ร่วมทำพิธีข้อตกลงการดำเนินการโครงการวิจัย “การศึกษาวิจัยต้นแบบนวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมี ดร.สุรพล ใจวงษ์ษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มาเป็นผู้ลงนามข้อตกลงร่วม และนายมีศักดิ์ บุญมาหา บริษัทคิงสุวรรณวัฒนา จำกัด เป็นพยานร่วมลงนามข้อตกลง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ความร่วมมือในโครงการวิจัยฯ กับ กฟผ. ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะนำสิ่งที่โครงการฯ จัดทำขึ้นมาให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นความรู้ที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และส่งเสริมทางการศึกษาของภาครัฐ และเอกชนต่อไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

         นายฐนธัช คูสุวรรณ หัวหน้าทีมงาน “คิดแล้วทำเขื่อนภูมิพล” ได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการวิจัย และนวัตกรรมที่ทางทีมงานได้ทำโครงการนี้ว่า จากการที่ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ได้มีผักตบชวาจำนวนมาก ทำให้ได้รับผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นมวลชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทีมงานจึงคิดโครงการวิจัย และนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขึ้นมา โดยเป็นเรือลำแรกของ กฟผ. ทำจากเหล็กทั้งลำ อุปกรณ์ทุกชิ้นผลิตในประเทศไทย สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด ทำให้มีราคาต่ำ มีการออกแบบ รับรองโดยวิศวกร ที่เก็บวัชพืชลอยน้ำ และสามารถสับบดละเอียดได้ 20 ตัน:ชั่วโมง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้จริง 100% เพื่อลดความสูญเสียจากการที่มีวัชพืชเข้าไปกีดขวางระบบต้นกำลังผลิตไฟฟ้า ลดปัญหาอุปสรรคในการคมนาคมทางน้ำให้กับชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มออกซิเจนให้กับแม่น้ำ สร้างระบบนิเวศให้ดีขึ้น ประชาชนสามารถนำวัชพืชที่ผ่านการบดละเอียดไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย อาหารสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ลดต้นทุนทางการเกษตรของชุมชน ลดปัญหาการขยายพันธุ์ของวัชพืชในอ่างเก็บน้ำ และเป็นการสนองนโยบายขององค์กร ภาครัฐ โมเดลไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย