สำนักงานกำกับดูแลนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น (Japanese Nuclear Regulation Authority - NRA) อนุมัติให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Tokai 2 กำลังผลิต 1,060 เมกะวัตต์ ในจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่นับเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เก่าที่สุดในญี่ปุ่น กลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง หลังจากบริษัทพลังงานปรมาณูญี่ปุ่น (Japan Atomic Power Company – JAPC) ที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ได้ยื่นรายงานมาตรการความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการสร้างแนวกำแพงกั้นน้ำทะเล ที่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม 2564

20181005 ART01 01

         เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Tokai 2 เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2521 และนับเป็นหนึ่งในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เก่าที่สุด ที่ยื่นความจำนงขอกลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าภายใต้กฎความปลอดภัยใหม่ โดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Tokai 2 ได้หยุดเดินเครื่องหลังจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเกิดอุบัติภัยในปี 2554 และหนึ่งในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินจำนวนรวม 3 เครื่อง ได้รับความเสียหายจากสึนามิ ก่อนระบบต่าง ๆ สามารถปิดตัวลงได้โดยปลอดภัย

         แม้ว่าโรงไฟฟ้าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ที่มีความเข้มงวดขึ้น แต่จะหมดอายุการใช้งาน 40 ปี ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งภายใต้กฎควบคุมในปัจจุบัน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีอายุการใช้งาน 40 ปี และสามารถต่ออายุการใช้งานได้สูงสุด 20 ปี โดยขึ้นอยู่กับว่าสามารถผ่านกฎความปลอดภัย ณ ขณะนั้นหรือไม่

         ทั้งนี้ เพื่อให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Tokai 2 มีอายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี บริษัท JAPC ได้ยื่นความจำนงขอต่ออายุการใช้งานอีก 20 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก NRA ก่อนพฤศจิกายน 2561

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก 1,060 MW Tokai-2 nuclear reactor passes new standards
https://asian-power.com/project/news/1060-mw-tokai-2-nuclear-reactor-passes-new-standards