กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าขนุน จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย หมู่บ้านท่าแพ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบเขื่อน

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 นายอภิรักษ์ ทองโต วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านท่าแพ หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 โดยมีนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า ปลัดอาวุโสเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ อำเภอทองผาภูมิ นายธวัช ชมมิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนุน นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ นายวิรัช โกมาก ตัวแทนผู้ประสานงานชุมชนหมู่บ้านท่าแพ และประชาชนที่รับมอบถุงยังชีพ ร่วมให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก และร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้านท่าแพ ต่อไป

         นายไววิทย์ แสงพานิชย์ กล่าวว่า “วันนี้ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านท่าแพที่ประสบอุทกภัย จำนวน 110 ราย เป็นครั้งที่ 2 และได้ถือโอกาสชี้แจงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งประชาชนทุกคนต่างก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานราชการและประชาชนที่เข้าใจ และให้ความร่วมมือกับ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณเป็นอย่างดี”

         นายธวัช ชมมิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนุน กล่าวว่า “ ต้องขอขอบคุณ กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้านท่าแพ ที่เป็นชุมชนใกล้เคียงเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนตลอดมา และในวันนี้ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย และมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง”