เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เริ่มทดสอบวาล์วนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อต้มน้ำ (Boiler) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายแรงดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการผลิตไอน้ำแรงดันสูงของหม้อต้มน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหม้อต้มน้ำและกังหันไอน้ำ (Stream Turbine)

         โครงการฯ ได้ทดสอบวาล์วนิรภัยของหม้อต้มไอน้ำจำนวนทั้งสิ้น 13 ตัว ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2561 โดยระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 เป็นการทดสอบวาล์วนิรภัยโดยบริษัทผู้ผลิต เพื่อปรับตั้งลิ้นนิรภัยให้เปิดระบายไอน้ำตามความดันที่ออกแบบไว้ และระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ บริษัทไทรแองเกิ้ล เอนจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของหม้อน้ำให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม จะเข้าร่วมการทดสอบเพื่อรับรองผล

         ทั้งนี้ ผลการทดสอบวาล์วนิรภัยจะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มน้ำ เพื่อประกอบในการขึ้นทะเบียนหม้อต้มน้ำกับสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยต่อไป