คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กันอย่างเนืองแน่น ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์

20181012-MIS03-01

20181012-MIS03-02

          วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สวดธัมมนิยาม จากนั้นคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป

20181012-MIS03-03

20181012-MIS03-04

20181012-MIS03-05

          นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นปีที่ 2 กฟผ. จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อให้ชาว กฟผ. ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตลอดการครองราชย์ของพระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนตลอดมาตามที่ได้พระราชทานพระบรมราชโองการว่า ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’ ทั้งนี้ ขอให้ทุกๆ คนได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

20181012-MIS03-06

20181012-MIS03-07

          ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้นำผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมพิธี นั่งเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 9 นาที จากนั้นผู้ว่าการ กฟผ. ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สวดธรรมคาถา คณะผู้บริหารทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ลำดับถัดมา คณะผู้บริหารได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี