เชิญชวนร่วมเป็นพ่อ – แม่อุปถัมภ์ หรือครอบครัวอุปถัมภ์ฯ มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนชาย - หญิงกลุ่มเสี่ยง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับอาชีวะศึกษา หรือ ปริญญาตรี สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต

         โครงการพ่อ - แม่อุปถัมภ์ ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ กฟผ. เตรียมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 29 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

         สำหรับโครงการพ่อ - แม่อุปถัมภ์ฯ กฟผ. ได้ดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหงมาตั้งแต่ปี 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเยาวชนชาย – หญิงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาร์ ซึ่งมีปัญหาในเชิงโครงการสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน การอพยพหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว และการค้ายาเสพติด รวมถึงเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลน หรือมีปัญหาหย่าร้าง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาสู่ปัญหาทางสังคมในด้านอื่นๆตามมา เช่น การถูกกล่อลวงทางเพศ หรือประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์หากออกนอกระบบการศึกษาก่อนกำหนด ดังนั้นการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรูปทุนการศึกษาและการให้คำปรึกษา จะเป็นการป้องกันปัญหาทางสังคมดังกล่าวได้

         ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการดำเนินงานนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีเยาวชนในโครงการกว่า 400 คน สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีรวม 80 ราย หลายคนกลับมาทำงานที่บ้านเกิด นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องและอยู่ในระบบการศึกษาในปัจจุบันกว่า 150 คน ซึ่งคิดเป็นทุนการศึกษาที่มอบไปแล้วประมาณ 12 ล้านบาท

         ขอเชิญชวนร่วมเป็นพ่อ – แม่อุปถัมภ์ฯ หรือครอบครัวอุปถัมภ์ฯ มอบทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาท ในระดับมัธยมศึกษา และทุนละ 5,000 บาท ในระดับปริญญาตรี ต่อภาคเรียน โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นพ่อ – แม่อุปถัมภ์ฯ สามารถโอนเงินทุนการศึกษาสำหรับครั้งที่ 29 ภาคเรียนที่ 2/2561 เข้าบัญชี "กองทุนพ่อ - แม่อุปถัมภ์ กฟผ." ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 143 – 0 – 17623 – 7 ชื่อบัญชี นายชูชีพ กาญจนสูตร และส่งสำเนาการโอนเงินหรือแจ้งการโอนเงินมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายชูชีพ กาญจนสูตร เลขานุการคณะทำงานฯ เบอร์โทร 02 – 436 - 2371 หรือ 08 – 1966 – 3946 หรือทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ นางสาวอุมาวศรี อุณเอกลาภ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ เบอร์โทร 02 – 436 - 4642 หรือ 08 – 3691 – 6414 หรือทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.