3 กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ จาก กฟผ. สร้างชื่อเสียง ดังไกลระดับนานาชาติ ในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ (ICQCC 2018) ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่ม hotline.com คว้ารางวัลใหญ่คือรางวัลกลุ่มกิจกรรมคุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศไทย ส่วนกลุ่ม Teleplan และกลุ่ม Small Room 212 คว้าใบประกาศเกียรติคุณในระดับ Gold Award มาครอง

         เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ กฟผ. ในชื่อกลุ่ม hotline.com ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ บุนนาค นายไพฑูรย์ จันทร์ผาสุข นายสุนทร แพรบำรุง นายวัชท์พล ทานะกุล นายธนเดช บุญแหยม นายภาณุพงศ์ ต่วนภูษา นายธันวา ศิริวรรณ และนายนิธิกร ชังแต้ม กับผลงานกิจกรรมเรื่อง “ลดเวลาปฏิบัติงานซ่อมสายตัวนำแตก สายส่ง 230 เควี สายคู่ โดยวิธีดับไฟ ในพื้นที่แผนกบำรุงรักษาสายส่ง 4” สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ. และประเทศไทย โดยการคว้ารางวัล Best Project from Thailand ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่กลุ่มกิจกรรมคุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศไทย ในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ (ICQCC 2018) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

         นายพิพัฒน์ บุนนาค กล่าวถึงผลงานกิจกรรมเรื่อง “ลดเวลาปฏิบัติงานซ่อมสายตัวนำแตก สายส่ง 230 เควี สายคู่ โดยวิธีดับไฟ ในพื้นที่แผนกบำรุงรักษาสายส่ง 4” ว่าการทำงานบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีอันตราย หากจะทำงานให้ปลอดภัย ต้องจ้างรถเครนหรือมีการต่อสายส่งลงมาด้านล่าง ซึ่งปัจจุบันในสภาพงานจริงทำไม่ได้ เนื่องจากด้านล่างมีประชาชนหรือการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านอยู่ เลยนำกระบวนการ QCC เข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งผลทำให้เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานบนสายส่ง ลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. และประชาชนที่อยู่ด้านล่างสายส่ง กฟผ. อีกทั้งยังส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง

         นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีกลุ่มกิจกรรมคุณภาพของ กฟผ. อีกสองกลุ่ม เข้าร่วมการนำเสนอและสามารถคว้าใบประกาศเกียรติคุณในระดับ Gold Award มาครอง ได้แก่ กลุ่ม Teleplan ประกอบด้วย นายประวิทย์ เด่นวรกุล นางสุวันดี รอดสำอาง นายณัฐพล พีระเชื้อ นายพรพงศ์ ชิวชรัตน์ น.ส.ฉัตรขวัญ พงษ์มาลา และน.ส.สุดามาศ เนติธรรมกุล กับผลงานกิจกรรมเรื่อง “พัฒนาระบบประเมินสุขภาพอุปกรณ์ OLTE ในระบบสื่อสาร กฟผ.” และกลุ่ม Small Room 212 ประกอบด้วย นายหนูจันทร์ นามอ่อนตา น.ส.เจตนา อัครวงษ์ นายเอก เจียมวงษา นายกมล ทองขาว นายเสกสันต์ ปูติสานนท์ นายวิศรุต ยงบรรเจิด นายต่อศักดิ์ สุกาญจนะ และนายพงศภัค จันทร์นาค กับผลงานกิจกรรมเรื่อง “ลดเวลาในการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้เข้าใช้งานภายในระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC)”

         ทั้งนี้ งานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ (ICQCC 2018) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Future - proof Future - ready Organizations through innovation and Quality Circles and Business Excellence” ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานภาคการผลิตสินค้าและบริการจำนวนมาก การจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณภาพที่ประสบความสำเร็จและกลุ่มกิจกรรมคุณภาพยอดเยี่ยมจากนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ กฟผ. รวมถึงการบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ