รายงานสิ่งแวดล้อม EIA / EHIA

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

 • EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 : [ pdf ]
 • EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม

 • รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) (ครั้งที่ 1) กรณีนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ผลิตไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติ ของโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 3 : [ pdf ]
 • EIA รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ กรณีนำน้ำมันปาล์มดิบ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าร่วมกับน้ำมันเตา : [ pdf ]
 • EIA ชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะสำรองดีเซล : [ ฉบับหลัก ] [ ภาคผนวก ]
 • EIA โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 : [ ฉบับหลัก ] [ ภาคผนวก ]
 • EIA ชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 : [ ฉบับหลัก ] [ ภาคผนวก ]
 • EIA ชี้แจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 : [ pdf ]
 • EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3 : [ pdf ] [ ปรับปรุง ] 
 • EIA โครงการท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รฟ.กระบี่ : [ pdf ]
 • EIA โครงการระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ : [ pdf ]
 • EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสุราษฎร์ธานี : [ pdf ]
 • EIA โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ (น้ำมันเตา) : [ pdf ]

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

 • MiniCoP โครงการพัฒนาทุ่นลอยเซลล์แสงอาทิตย์ 250 kW ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี : [ pdf ]
 • IEE โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ : [ pdf ]
 • EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ : [ pdf ]
 • Post EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี : [ pdf ]
 • ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง : [ pdf ]
 • EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์ : [ pdf ]
 • Post EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง จ.ยะลา : [ pdf ]
 • IEE โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ : [ pdf ]

ระบบส่งไฟฟ้า

 • IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 : [ ฉบับหลัก ] [ ภาคผนวก ]
 • IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา4 - สีคิ้ว2 : [ ฉบับหลัก ] [ ภาคผนวก ]
 • IEE โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา : [ ฉบับหลัก ] [ ภาคผนวก ]
 • EIA โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ : [ pdf ]
 • IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี2-ภูเก็ต3 : [ pdf ]
 • IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 : [ pdf ]