เขื่อนภูมิพลจัดโครงการเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปี 2561 เพื่อติวเข้มในรายวิชาหลักที่นักเรียนชั้น ม.6 ต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีติวเตอร์ชื่อดังและรุ่นพี่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในหลายหลายอาชีพ ร่วมให้คำแนะนำ

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล - 2 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมทักษะความรู้ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปี 2561 โดยมีนายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 340 คน จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ทั้งในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนจำนวนมากเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์

         ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการติวเข้มในรายวิชาหลักที่นักเรียนชั้น ม.6 ต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสายการเรียนวิทยาศาสตร์ และสายการเรียนศิลป์ - ภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยมีคณะครูและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจากสถาบันกวดวิชาสมองคม และติวเตอร์อาจารย์ทอมและอาจารย์จวง มาเป็นผู้กวดวิชา อีกทั้งในโครงการได้มีการบรรยายแนะแนว จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา และได้ประกอบอาชีพที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เช่น อาชีพ ครู พร้อมทั้งแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ในรั้ว กฟผ. ต่างๆ เช่น วิศวกร นิติกร พยาบาล นักบัญชี และวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางอันมีประโยชน์ในการตัดสินใจของน้องนักเรียนในอนาคต