กฟผ. จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2561 ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดทำบุญกว่า 2 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2561 โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายวีระวัฒน์ ชลายน และนายสมบูรณ์ มณีนาวา อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและประชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

         สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2561 ในปีนี้มียอดทำบุญเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,177,919 บาท ประกอบด้วย กฟผ. จำนวน 500,000 บาท ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1,677,919 บาท โดยจะนำไปสมทบทุนสร้างพระอุโบสถของวัดเวฬุวัน ซึ่งมีขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 24 เมตร เพื่อใช้สำหรับทำสังฆกรรมพระสงฆ์ และจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจัดประชุมสัมมนาแก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่มาปฏิบัติธรรมต่อไป

         โอกาสนี้ ได้มีการออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 447 ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมีนายมานะ โพธิ์ทอง หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม (กกค - ย.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีพระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้สูงอายุเข้ารับบริการตามเป้าหมายจำนวน 600 คน ทั้งนี้ กฟผ. ได้ออกหน่วยโครงการแว่นแก้วเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมาตั้งแต่ปี 2546 จวบจนปัจจุบันได้ออกหน่วยให้บริการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 447 หน่วย สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้จำนวนกว่า 262,000 ราย