นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวระบุว่า โรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบตามนโยบาย คสช. ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กฟผ. ดำเนินการ เกิดปัญหาผลกระทบทางมลพิษจากโรงไฟฟ้า นั้น

         กฟผ. ขอเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบว่า เดิม EGCO และ บริษัท ไออีซี กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IEC) ได้ร่วมลงทุนในบริษัท จีเดค จำกัด (จีเดค) ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 เพื่อประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ขนาดกำลังผลิต 6.7 เมกะวัตต์ โดยจีเดคเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ทั้งนี้ หลังดำเนินงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการ EGCO มีมติอนุมัติการขายหุ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่ IEC พร้อมทั้งส่งจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดังนั้น ปัจจุบัน EGCO ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กฟผ. จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว