วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของ กฟผ.แม่เมาะ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 - 7 สุสานหอย พื้นที่ทิ้งดินซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และใช้ประโยชน์เป็นสนามกอล์ฟและแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงเย็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง