ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนกลางคลอง 27 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 123 คน และลงพื้นที่โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งมีครูและนักเรียน จำนวน 190 คน มีนาย ณัฐกณฑ์ มาลากุล ณ อยุธยา วิศวกรระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน และให้รู้จักประหยัดพลังงาน พร้อมนำไปเผยแพร่แก่บุคคลใกล้ชิดต่อไป รวมทั้งเพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

         นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง 27 กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าวังน้อย ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนกลางคลอง 27 ด้วยดีตลอดมา ซึ่งยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า โรงไฟฟ้าวังน้อยให้มากกว่าแสงสว่าง และที่สำคัญในวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองความสำเร็จของเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล และยังเป็นโอกาสที่ดีที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมาให้ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมสนับสนุนอาหารกลางวันในครั้งนี้ ทำให้เด็กๆ มีความสุขมาก

         นายศุภวิทย์ สงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าวังน้อย ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ ให้ลูกๆ ของโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีคุณค่าและมีประโยชน์มาก เด็กๆจะได้ช่วยกันประหยัดพลังงาน และได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมความรู้ที่นอกเหนือจากการได้เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว