กฟผ. ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เร่งปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ให้พร้อมเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบ โดย กฟผ. พร้อมจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1.6 แสนตัน ได้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้

20181126 PRE01 01

         นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา เรื่อง มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยให้ กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากแหล่งพื้นที่ผลิตที่สำคัญ ได้แก่ จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร เป็นต้น ในปริมาณ 160,000 ตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และให้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดหาจากเกษตรกรผู้ผลิตที่ ลานเทและโรงงานสกัดที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 18 บาท กฟผ. ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยพร้อมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากกระทรวงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และจะทยอยรับซื้อให้ครบปริมาณ 160,000 ตัน ภายใน 6 เดือน

         พร้อมกันนี้ กฟผ. จะเร่งปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 ให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน 50 : 50 มีปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าเดือนละ 30,000 ตัน คาดจะเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 มกราคม 2562