กฟผ. เหมืองแม่เมาะยิ้มร่า ผลงาน อุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่านกึ่งอัตโนมัติ คว้ารางวัลจากงาน The International Trade Fair Ideas Innovations and New product (iENA 2018) ประเทศเยอรมนี พร้อมนำนวัตกรรมต่อยอดการทำเหมืองในอนาคต

         นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานมอบรางวัลเหรียญทองแดงและใบประกาศเกียรติคุณให้กับทีมงานนักประดิษฐ์ ผลงาน “อุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่านกึ่งอัตโนมัติ : MAGIC MTD” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม M1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ โดย นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลในฐานะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ได้ผ่านการประกวดและจัดแสดงในงาน The International Trade Fair Ideas Innovations and New product (iENA 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า 70 ปี

         นายอำพล กิติโชตน์กุล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่านกึ่งอัตโนมัติ” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ. นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับการเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวนับเป็นประสบการณ์ที่ดี ทำให้ได้เห็นแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากนักประดิษฐ์ทั่วโลก และสามารถนำความรู้มาต่อยอดปรับปรุงและพัฒนางานนวัตกรรมของเหมืองแม่เมาะในอนาคตได้

         “เหมืองแม่เมาะ ยังมีเทคโนโลยีที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำเหมืองในระดับลึก ทำให้การทำงานมีความยากมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย ดังนั้น การพัฒนาด้านนวัตกรรมจึงส่งผลดีต่อการทำเหมืองเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เหมืองแม่เมาะ มีนโยบายในการส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน”

         สำหรับผลงาน “อุปกรณ์เคลียร์เศษโลหะออกจากสายพานท้ายเครื่องโม่ถ่านกึ่งอัตโนมัติ” นี้เป็นอุปกรณ์กำจัดเศษโลหะที่ปะปนจากหน้างานถ่านหินลิกไนต์ได้แบบอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาการหยุดเดินเครื่องจักร และลดค่าเสียโอกาสในการผลิตถ่านลิกไนต์ได้ปีละกว่า 23.6 ล้านบาท