เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายกำซานี มะเร๊ะ หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสัญจร โดยมีนายธราวุฒิ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบันนังสตาทุกหน่วยงานร่วมงาน เพื่อสอบถามการเป็นอยู่ของประชาชนชุมชนบ้านเตี๊ยะ (บ้านกาโสด) หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และเป็นการสร้างความเข้าใจภารกิจของหน่วยงานให้ชาวบ้านทราบ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป