กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และ ปตท. จัดแสดง “บ้านรักษ์พลังงาน” เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการใช้พลังงานหมุนเวียน ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า พร้อมร่วมเปิดส่วนจัดแสดง “บ้านรักษ์พลังงาน” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ปตท. ร่วมจัดแสดงเพื่อให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน นำเสนอเนื้อหาความรู้ 4 เรื่องประกอบด้วย การเลือกใช้วัสดุโครงสร้างบ้าน การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในบ้านเรือน และการจัดการน้ำในครัวเรือน โดยมีประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยแบบย้อนยุคเข้าชมงาน และเยี่ยมชม “บ้านรักษ์พลังงาน” อย่างเนื่องแน่น

         สำหรับ “บ้านรักษ์พลังงาน” ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่พระราชวังดุสิตฝั่งสนามเสือป่า จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเป็นการแบบจำลองบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น พร้อมเปิดให้เห็นภายในและสามารถเดินเข้าชมได้ โดยจัดสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่การปลูกต้นไม้ หิ้วถุงผ้า เลิกใช้ถุงพลาสติกเท่านั้น แต่พฤติกรรมการอยู่อาศัยภายในบ้านสามารถเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วย “รักษ์โลก” ได้เช่นกัน โดยบ้านประหยัดพลังงาน ( Energy Efficient House) คืออีกแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         “บ้านรักษ์พลังงาน” แสดงถึงโครงสร้างและวัสดุเพื่อการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน บอกเล่าตั้งแต่การเลือกที่ตั้งอาคาร ทิศทางและการเลือกวัสดุเบอร์ 5 ทั้งผนัง ฝ้า เพดาน สีที่ป้องกันความร้อนและความชื้นได้ การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ฉลากเบอร์ 5 นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่อง การใช้พลังงานทดแทนภายในบ้าน อย่างการนำพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านมาใช้ รวมถึงระบบการใช้และบำบัดน้ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถเพลิดเพลินและเรียนรู้การประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่ “บ้านรักษ์พลังงาน” ได้ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ไปจนถึงวันที่19 มกราคม 2562 โดยในวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. และในวันศุกร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.