20181218 ART01 01

นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาทำพิธีเปิดเขื่อนผลิตไฟฟ้า “เซซานตอนล่าง 2” กำลังผลิต 400 เมกะวัตต์

         โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “เซซานตอนล่าง 2” ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ลดการนำเข้าพลังงาน และสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

         นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาทำพิธีเปิดเขื่อนผลิตไฟฟ้าเซซานตอนล่าง 2 กำลังผลิต 400 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสตึงแตรง โดยกระทรวงเหมืองและพลังงานของกัมพูชาคาดว่าโครงการดังกล่าวจะผลิตไฟฟ้าได้ 1,970 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ร้อยละ 20

20181218 ART01 02

นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาตัดริบบิ้นเพื่อทำพิธีเปิดเขื่อนผลิตไฟฟ้า “เซซานตอนล่าง 2”

         เขื่อนผลิตไฟฟ้าเซซานตอนล่าง 2 ความสูง 56.5 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างมากกว่า 4 ปีด้วยงบประมาณกว่า 800 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ลำดับที่ 7 ของกัมพูชา ทำให้กัมพูชามีกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำรวมทั้งสิ้น 1,328 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศรวมทั้งหมด 2,648 เมกะวัตต์ มีรายงานของรัฐบาลระบุด้วยว่า ศักยภาพพลังน้ำของกัมพูชาจะสามารถพัฒนาได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่กำลังดำเนินการอีกหลายโครงการ โดยมีจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่สุด

20181218 ART01 03

เขื่อนผลิตไฟฟ้าเซซานตอนล่าง 2 กำลังผลิต 400 เมกะวัตต์

         ปัจจุบัน กัมพูชาผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเป็นสัดส่วนมากที่สุด ถึงร้อยละ 45 รองลงมาเป็นเชื้อเพลิงถ่านหินร้อยละ 35 นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านร้อยละ 15 ผลิตจากน้ำมันและพลังงานอื่น ๆ อีกร้อยละ 5 มีสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ความยาวรวม 2,141 วงจรกิโลเมตร และสถานีไฟฟ้า 33 แห่ง

         ทั้งนี้ กัมพูชามีปัญหาค่าไฟที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลจากการขาดแคลนปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศ เป็นอุปสรรคสำคัญของการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

- Cambodia’s biggest hydropower dam now producing electricity
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/17/asia-pacific/cambodias-biggest-hydropower-dam-now-producing-electricity/#.XBiXIlwzZaQ

- Cambodia’s biggest hydropower dam now producing electricity
https://borneobulletin.com.bn/cambodias-biggest-hydropower-dam-now-producing-electricity/

- Chinese-built largest hydropower plant inaugurated in far NE Cambodia
http://www.ecns.cn/news/economy/2018-12-18/detail-ifzasznx1607942.shtml