20190117 PRE02 01

         จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กฟผ. และ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เตรียมจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บคะแนนในรอบคัดเลือก ชิงโควตาไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่โตเกียวเกมส์ 2020

         วันนี้ (17 มกราคม 2562 ) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สมาคมกีฬา ยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. และนางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

         นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับ กฟผ. และสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทั้งที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมพิเศษต่างๆ นับเป็นงานสำคัญที่ช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้คนไทยได้ร่วมเชียร์กีฬา ยกน้ำหนักและส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นด้วย

         นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2562 ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ให้สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 หรือ โตเกียว 2020 ในปี 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักกีฬายกน้ำหนักกว่า 170 คน จาก 43 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีความสำคัญมากต่อนักกีฬายกน้ำหนักของไทยในการเก็บคะแนนสะสม เพื่อให้ได้สิทธิ์ไปชิงชัยในโอลิมปิกรอบสุดท้าย กฟผ. ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ มาเป็นระยะเวลาถึง 16 ปี จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมติดตามการแข่งขันผ่านทางสื่อต่างๆ และส่งแรงใจเชียร์นักกีฬายกน้ำหนักของไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

         ด้านนางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวว่า ตามที่สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งจะใช้ระบบรายชื่อแทนระบบที่นั่ง และนักกีฬาต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติรับรอง ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ในระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ประจำปี 2562 เป็นหนึ่งในรายการที่สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติรับรอง ทำให้ในปีนี้มีประเทศต่างๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก จึงน่าจะ ทำให้การแข่งขันมีความสนุก ตื่นเต้น และเข้มข้นมากขึ้น พร้อมขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ รวมถึง กฟผ. ผู้ให้การสนับสนุนหลักของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ตลอดจนพัฒนากีฬายกน้ำหนักของไทยให้สร้างชื่อเสียงและความสุขให้กับคนไทย