เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำรถดับเพลิงไปฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษเผยแพร่ข้อมูลว่า สภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงเช้าของวัน มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ มีหมอกในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลให้สถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่21 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้ประชาชน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และหากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน