กฟผ. ให้ความร่วมมือมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน มอบโอกาสในการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน ผ่านการสื่อสาร - ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

         เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ‘มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน’ หรือ ‘Create Your Future Foundation (CYF)’ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อนำเสนอภารกิจการดำเนินงานที่ผ่านมาแก่ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยมี นายซีเวิร์ธ ลาซัน ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) ผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมงาน ณ ห้องพินนาเคิล ฮอลล์ ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

         นายซีเวิร์ธ ลาซัน ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า ‘มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน’ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนไปแล้วมากกว่า 2,000 ราย ในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เพียงจะช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพได้ในวันข้างหน้า และสามารถส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่ลูกหลานในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งท้ายที่สุดก็คือการนำคุณค่าไปสู่สังคม นักเรียนทุนดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนไปจนจบการศึกษาที่แต่ละคนตั้งเป้าหมายไว้ โดยจะมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

         ด้านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายซีเวิร์ธ ลาซัน เป็นชาวสวีเดน ได้เริ่มงานการกุศลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2534 และก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ มากมาย เนื่องจากได้สัมผัสกับกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสและยากจน จึงได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีและมีอนาคตที่สดใส ซึ่งนอกจากจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลต่างๆ แล้ว ยังได้บริจาคเงินสร้างหอพักให้แก่เด็กผู้ยากไร้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง ซึ่งในเวลานั้น กฟผ. ได้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมลงแรงช่วยเหลือด้านการออกแบบและการก่อสร้าง จนเด็กๆ มีรอยยิ้มเพราะความดีใจกันถ้วนหน้า