20190206 MIS02 01

          วันนี้ (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 19.05 น. เกิดเหุตไฟฟ้าดับบริเวณ จังหวัดนครสวรรค์ และ จ.กำแพงเพชร บางส่วน เนื่องมาจากอุปกรณ์ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เกิดขัดข้อง ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ กฟผ.ได้เร่งดำเนินการแก้ไข และประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทยอยจ่ายไฟจนสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติในเวลาประมาณ 19.40 น.

         กฟผ. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้