การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ในหัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” และหัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” โดยเปิดรับภาพถ่ายจากอุปกรณ์ถ่ายภาพทุกชนิด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง ผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.rpst.or.th/egatphotocontest/