การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ. ภายใต้แนวคิด “EGAT Digital Transformation” โดยตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน ผู้ร่วมงานจะได้เห็นผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงาน พร้อมสาระความรู้และไอเดียใหม่ๆ จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมรับยุคดิจิทัล จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการวิจัย นวัตกรรม และพลังงานรับเชิญอีกหลายท่าน ณ หอประชุมจาติกวณิช 1 – 2 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี