กฟผ.ได้รับมอบน้ำมันปาล์มดิบกับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบทั้งสิ้น 31 ราย ครบตามจำนวน 160,000ตันแล้ว โดยได้ดำเนินการรับมอบน้ำมันปาล์มดิบเที่ยวสุดท้าย จำนวน 66,000 ตัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน2562 ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งคาดว่าการจัดส่งจากคลังสุราษฎ์ธานีเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงได้หมดภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้

     วันนี้(22 เมษายน 2562) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวิบูลย์ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ร่วมแถลงณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

     นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าว่าจากมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศของรัฐบาล ที่กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 160,000 ตันเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง และมติคณะกรรมการกำกับนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มอบหมายให้ กฟผ.เพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากเดิม 1,000ตันต่อวัน เป็น 1,500 ตันต่อวัน และให้ กฟผ.จัดหาสถานที่รับมอบน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบและช่วยกระตุ้นราคาผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกรให้มีราคาสูงขึ้นขณะนี้ กฟผ. ได้รับมอบน้ำมันปาล์มดิบกับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบทั้งสิ้น 31 ราย ครบตามจำนวน 160,000 ตันแล้ว โดยได้ดำเนินการรับมอบน้ำมันปาล์มดิบเที่ยวสุดท้าย จำนวน 66,000 ตัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งคาดว่าการจัดส่งจากคลังสุราษฎ์ธานีเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงได้หมดภายในต้นเดือนมิถุนายน

     นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเรื่องการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบที่โรงไฟฟ้าบางปะกงจาก1,000 ตันต่อวัน เป็น 1,500 ตันต่อวันนั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และอนุมัติให้ กฟผ.เพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงหน่วยที่3 เป็น 1,500 ตันต่อวัน