EGAT Academy โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ (Preliminary to Power Purchase Agreement Cross-border Hydropower Project) ให้กับบริษัท Datang (Lao) Pak Beng Hydropower Co., Ltd. (บริษัทต้าถัง(ลาว) ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด) ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 นับเป็นการจัดอบรมแบบครบวงจรในต่างประเทศเป็นครั้งแรกของ EGAT Academy

         บริษัท Datang (Lao) Pak Beng Hydropower Co., Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง กำลังการผลิต 912 เมกะวัตต์ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. ไปที่ สปป. ลาว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า แก่ผู้ปฏิบัติงานชาวจีนของบริษัท ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการจัดอบรมในต่างประเทศแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกของ EGAT Academy ที่เป็นการการันตีว่า กฟผ. มีองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถช่วยพัฒนา และส่งเสริมโรงไฟฟ้าในต่างประเทศได้

         ทั้งนี้ EGAT Academy ให้บริการเปิดอบรมให้กับบุคคลภายนอก มาตั้งแต่ ปี 2561 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เนื่องจาก กฟผ. มีประสบการณ์ด้านผลิตไฟฟ้ามาถึง 50 ปี และมีเจตนารมณ์ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมต่อไป

         ที่ผ่านมา EGAT Academy ได้เปิดอบรมมาแล้ว 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า (electrical equipment and protection for power plant) และ หลักสูตรเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา (power plant technology and maintenance) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าอบรม