20190609 PRE01 01

20190609 PRE01 02

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี

         เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังแท่นทรงหย่อนแท่งอะคริลิกเปิดป้าย “ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง” ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ทอดพระเนตรอาคารบ้านรักษ์พลังงาน และนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้

20190609 PRE01 03

         สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารเขียว (Green Building) ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ LEED Certification ระดับ Platinum จากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ทั้งภายในและภายนอกอาคารยังออกแบบตามหลัก Universal Design ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ สามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวก

         ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Interactive Multimedia) โดยแบ่งออกเป็น 7 โซนการเรียนรู้ ได้แก่

  1. โซนจุดประกาย ผู้เข้าชมจะได้ลงทะเบียนรับ RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อแปลงร่างเป็นอวตาร์ผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า

  2. โซนจากแสงแรกสู่แสงนิรันดร์ พบกับภาพยนตร์ 3 มิติ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย “แสงแรกแห่งสยามสู่การก่อตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และภาพยนตร์การ์ตูน 4 มิติ ที่จะสร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอนาคต

  3. โซนคืนสู่สมดุล สัมผัสกับชีวิตในอนาคต ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี พร้อมชมนวัตกรรมหุ่นยนต์ กฟผ. อาทิ หุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เอ็ม ซี อาร์ ยานสำรวจใต้น้ำ หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  4. โซนสายน้ำแห่งความภูมิใจ สัมผัสภารกิจแห่งความภาคภูมิใจเพื่อความสุขของคนไทย จากป่าต้นน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

  5. โซนนวัตกรรมเพื่อชีวิต สำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์เรียนรู้กิจการไฟฟ้าไทยคู่กับความเป็นไปของโลก เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและระบบส่งไฟฟ้า

  6. โซนโลกที่ยั่งยืน สำรวจโลกพลังงานไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงความร่วมมือของกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

  7. โซนแสงนิรันดร์ สรุปและประมวลผลการเรียนรู้ที่บันทึกไว้ในสายรัดข้อมืออัจฉริยะ โดยข้อมูลที่เรียนรู้จะถูกส่งไปทางอีเมลเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไป

20190609 PRE01 05

20190609 PRE01 06

20190609 PRE01 07

20190609 PRE01 04