การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกของ กฟผ. ขนาดกำลังผลิต 45 MWac และเป็นโครงการ Hybrid แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขายเอกสารประกวดราคา : 20 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2562

รับและเปิดซอง : 20 ส.ค. 2562

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ.

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/torSealedBids/675

โทรศัพท์ : (662) 433 9774

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.