กฟผ. เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ “แผ่นดินพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยน้อมนำพระราชประวัติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไฟฟ้าไทยมาร้อยเรียงไว้อย่างสมพระเกียรติ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

         นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และกล่าวเปิดนิทรรศการ “แผ่นดินพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่ง กฟผ. ได้น้อมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี คณะกรรมการ กฟผ. นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมในพิธี โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณโถงล็อบบี้ อาคาร ท.๑๐๒ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

         นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า ชื่อของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “แผ่นดินพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” นับว่ามีนัยสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการร่วมแสดงความยินดีปรีดิ์เปรมและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในฐานะพสกนิกรไทยคนหนึ่งที่เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เราได้ร่วมกันตระหนักรับรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงห่วงใย และทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง สืบต่อกันเรื่อยมาจวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชน รวมทั้งทรงริเริ่มกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และขอชื่นชม กฟผ. ที่ได้จัดนิทรรศการขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

         ภายหลังจากพิธีเปิด ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และ คณะผู้บริหาร กฟผ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบ Interactive จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานเสาธง สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ กฟผ. ได้น้อมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยภายในนิทรรศการได้น้อมนำพระราชประวัติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานไฟฟ้าไทยมาร้อยเรียงไว้อย่างสมพระเกียรติ อีกทั้งได้นำสื่อใหม่และสื่อผสมในระบบ Interactive Wall มาใช้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจ และเชิญชวนผู้ชมงานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในรูปแบบออนไลน์ด้วย โดยมีกำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมศกหน้า