หากเปรียบโรงไฟฟ้าเป็นรถยนต์หนึ่งคันการขับขี่ใช้งานให้ถูกต้องปลอดภัยและการดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเครื่องยนต์ หรืออะไหล่ชิ้นส่วนรถได้รับความเสียหายก็จะส่งผลต่อการทำงานและการขับเคลื่อนของรถคันนั้นยิ่งถ้าเราต้องใช้รถทุกวันไม่มีวันหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นคงจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

     โรงไฟฟ้าก็คือเครื่องยนตร์ขนาดใหญ่ที่จะต้องเดินเครื่องตลอดเวลาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้ไฟที่มีอยู่ตลอดกฟผ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า50ปีด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศแต่ในปัจจุบันมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจำนวนมากเข้ามามีส่วนในการผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าระบบเป็นจำนวนมากมีโรงไฟฟ้าเอกชนทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกิดขึ้นมากมายซึ่งเอกชนหลายแห่งยังขาดประสบการณ์ในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหรือมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลในส่วนนี้ กฟผ. ได้มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ จึงเป็นที่มาของ “โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้กับเอกชน”

     บริษัทผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัดเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตและจ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่ง กฟผ. ได้เข้ามารับหน้าที่เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยทีมวิศกรที่มีความเชี่ยวชาญของ กฟผ. เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทำงานกับโรงไฟฟ้าของกฟผ.มาเป็นเวลานานจนเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวของ กฟผ. เอง

     การปฏิบัติงานของพนักงาน กฟผ. ในฐานะผู้รับจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนนั้นจะได้รับการปฏิบัติและดูแลเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เองอีกทั้ง กฟผ.ยังมีโรงซ่อมและผลิตอะไหล่เครื่องจักรโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอยให้การสนับสนุนสามารถผลิตและจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ได้ทันต่อความต้องการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. ดูแลนั้นจะสามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าได้วางไว้

     ความท้าทายสำคัญของทีมงานของกฟผ.นั้นต้องดำเนินงานโดยให้ได้ผลกำไรตามที่ลูกค้าต้องการการเดินเครื่องจะต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดลดเวลารวมไปถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดำเนินงานและต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

     องค์ความรู้เฉพาะตัวของกฟผ.หน่วยงานสนับสนุนที่เพรียบพร้อมแข็งแกร่งทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ความสามารถ จะเข้ามาทำให้โรงไฟฟ้าของลูกค้ามีประสิทธิภาพมีมาตรฐานในการดำเนินงาน มีผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมายเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า