นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้อนรับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชม“นิทรรศการ ENGY in Wonderland กฟผ. ดินแดนมหัศจรรย์” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไฟฟ้า สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ชวนสัมผัสนวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 สิงหาคมนี้ ณ Hall11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี