20190821 PRE01 01

         นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดงาน “Power Plant Operation and Maintenance Community Call” โดยมี นายชินทาโร่ อูซาว่า กรรมการผู้จัดการบริษัท เจร่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และ นายริชาร์ด พินนอร์ก รองประธานบริหาร อูอาว์ฟ เพอรูว ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการจัดการด้านโรงไฟฟ้า พร้อมเปิดตัว POMBOK คู่มือบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ กฟผ. ได้ร่วมจัดทำ โชว์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมของ กฟผ. ที่มีความสามารถเทียบเคียงกับผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำจากต่างประเทศในระดับสากล ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562