พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และงาน ASEAN Energy Business Forum (AEBF2019) พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ กฟผ. ซึ่งนำเสนอการดำเนินงานด้าน Hydro-FloatingSolar Hybrid และ Grid Connectivity รองรับการเปลี่ยนผ่านก้าวสู่ยุคพลังงานที่มีความยั่งยืนในอนาคต

         เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประขุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง และงาน ASEAN Energy Business Forum (AEBF2019) ภายใต้แนวคิดหลักAdvancing Energy TransitionThrough Partnership and Innovation เพื่อร่วมหาแนวทางบริหารจัดการพลังงานอย่างประสิทธิภาพเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ภูมิภาคอาเซียน และพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีพลังงาน สู่ยุคพลังงานที่มีความยั่งยืน ซึ่งครั้งนี้กระทรวงพลังงานของไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยมี รัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานจากทั้ง 10 ประเทศ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน International Energy Agency (IEA) ผู้แทนจาก International Renewable Energy Agency (IRENA) และหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศไทยเข้าร่วม ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดงานนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ กฟผ. ซึ่งจัดขึ้นภายในงานอีกด้วย ณ คริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

         ภายในงานเดียวกันนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ นายยิว บี ยิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซีย ยังได้ร่วมแถลงผลงานการขยายความร่วมมือในการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย (Lao PDR, Thailand,Malaysia – Power Integration Project : LTM – PIP)โดยทั้งสามประเทศเห็นชอบในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย และสหพันธรัฐมาเลเซีย ระยะที่ 2 โดยขยายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก2 ปี และเพิ่มปริมาณการซื้อขายสูงสุดเป็น 300 เมกะวัตต์ (MW) จากเดิม 100 เมกะวัตต์ทั้งนี้ได้มีการร่วมจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเพิ่มเติม (SupplementaryAgreement) ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(Energy Purchase and Wheeling Agreement) ซึ่งไทยจะได้นำร่างเอกสารดังกล่าวเข้าขอรับความเห็นชอบตามกระบวนการภายใน ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามภายในสิ้นปี 2562

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้ เรากำลังอยู่ช่วงเริ่มต้นของกระแสโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคตภูมิภาคอาเซียนของเรามีความต้องการพลังงานมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนอาจจะเป็นพลังงานหลักต่อไปในอนาคตอันใกล้ดังนั้นการพัฒนาตลาดและการลงทุนด้านพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแห่งอนาคต ทั้งในส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลและไม่ใช่ฟอสซิลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาค

         ด้าน นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศได้เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมดังกล่าวในหลายด้าน โดย กฟผ.ได้จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์การภายใต้แนวคิด EGAT Renewable Innovation โดยนำเสนอการดำเนินงานด้าน Hydro-Floating Solar Hybrid และ Grid Connectivity เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ กฟผ.ในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าและการยกระดับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงรองรับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า และนายสมภพ อัษฎมงคล วิศวกรระดับ 8 ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในการประชุม AEBF2019 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

         ทั้งนี้ภายในการประชุมดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 2 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง และนายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards2019 ประเภทรางวัลบุคคล Excellence in Energy Management ในฐานะผู้มีบทบาทเข้มแข็งและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน