ตามที่มีผู้แอบอ้างหน่วยงานกองสรรหาและงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โดยปลอมแปลงประกาศเพื่อเรียกเข้าทำงานกับ กฟผ. นั้น

         กฟผ. ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบัน กฟผ. ยังไม่มีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อ และการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

         กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองสรรหาและงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โทร. 0 2436 5341 และ โทร. 0 2436 5348 ในวันและเวลาทำการ (8:00-16:00 น.) หรือติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

banner recruit02 crop