วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) , นายอาทิตย์ พรคุณา (วศ.๙ ทกท.กธอ-ฟ-๑) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมมอบถุงยังชีพ กฟผ. จำนวน ๔๐๐ ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบฯ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

          จากนั้น ได้เดินทางต่อไป อ.เขื่องใน มอบถุงยังชีพ กฟผ. ให้กับสถานีตำรวจภูธร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เขื่องใน โดยมี พ.ต.อ.นิพล บุญเกิด รอง.ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.อุบลราชธานี รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขื่องใน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านที่การช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงต่อไป...

          พร้อมกันนี้ ได้มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานีจำนวน ๖๐ โหล เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีปลัด อบต.กุดลาด เป็นผู้รับมอบแทนท่านนายก อบต.กุดลาด