กฟผ. พร้อมเดินหน้าโครงการ ERC Sandbox จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)” ระหว่าง กฟผ. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลุยพัฒนาโมเดลทดสอบด้านการบริการพลังงาน

         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ” ระหว่าง กฟผ. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ในฐานะผู้แทน กฟผ. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และนายปภาณเดช พชรชานันท์ รองหัวหน้าผู้บริหารด้านสนับสนุนโครงการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาโมเดลทดสอบด้านการบริการพลังงานภายใต้โครงการ ERC Sandbox ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมเดลทดสอบในโครงการ ENGY Energy is yours ภายใต้โครงการ ERC Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ได้คัดเลือกให้ กฟผ. เข้าโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERCSandbox) โดย กฟผ. จะเริ่มศึกษาและดำเนินการทดสอบในพื้นที่ 3 แห่ง ดังนี้ 1. โครงการพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค Zone ชัยพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ 2. โครงการบางกอกบลูเลอวาร์ดแจ้งวัฒนะ 2 และ 3. โครงการคาซ่าพรีเมี่ยม ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ

         “ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของ กฟผ. ในการก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยบทบาทใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพประสบการณ์ของบริษัทฯ และของ กฟผ. จะนำพาให้เกิดการขยายผลที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างทั้งต่อองค์กรต่อประเทศชาติและประชาชน ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของภาครัฐต่อไป” นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวในที่สุด