กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการธุรกิจมาตรวิทยาและการให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในงาน Thailand Lab International 2019 โชว์ศักยภาพการให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับมืออาชีพ พร้อมจัดแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีการสอบเทียบที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจให้กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ

         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Lab International 2019 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อเปิดตัวธุรกิจงานสอบเทียบเครื่องมือวัดของ กฟผ. ให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและหากลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 255 บริษัท จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และอิตาลี รวมสินค้ามากกว่า 550 แบรนด์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ไบเทค ฮอลล์ 102-103 ไบเทค กรุงเทพมหานคร

         นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ กฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใน Thailand Lab International มีวัตถุประสงค์เพื่อโชว์ศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดของศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ. โดยได้จัดแสดงห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่ กฟผ. เปิดให้บริการสอบเทียบจำนวน 8 สาขาการวัด ได้แก่ 1. ไฟฟ้า 2. อุณหภูมิ 3. ความชื้นสัมพัทธ์ 4. การสั่นสะเทือน 5. มวล 6. มิติ 7. แรงบิด และ 8. ความดันและสาขาสุญญากาศ โดยให้บริการสอบเทียบในรูปแบบ On Site ซึ่งศูนย์มาตรวิทยาฯ กฟผ. ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและมาตรฐานในการดำเนินงานสอบเทียบเครื่องมือวัดแต่ละชิ้นอย่างสูงสุด และได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นอกจากนี้ ยังได้นำเครื่องมือสอบเทียบ “Dial Indicator แบบอัตโนมัติ” ซึ่ง กฟผ. เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่มีเครื่องมือนี้ใช้ในการสอบเทียบ ถือเป็นเครื่องมือสอบเทียบสาขาการวัดด้านมิติที่มีความทันสมัย สามารถทำการสอบเทียบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง ถูกนำมาจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

         “กฟผ. มีความพร้อมในการให้บริการธุรกิจงานสอบเทียบเครื่องมือวัดให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน การันตีความถูกต้องและแม่นยำเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสอบเทียบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากต้องการใช้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด เชื่อมั่นในศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ. ผู้ให้บริการในธุรกิจมาตรวิทยาระดับชั้นนำ” ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า กฟผ. กล่าวทิ้งท้าย

         ทั้งนี้ งาน Thailand Lab International 2019 เป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการที่สำคัญและส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลนั้น ต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีพบปะและเจรจาระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าการซื้อขายตลอดการจัดงานทั้ง 3 วันนี้ จะมีมูลค่ารวมมากกว่า 500 ล้านบาท