กฟผ. เตรียมเสนอแผนนำเข้าแอลเอ็นจีแบบ Spot ต่อ กบง. เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีภายในเดือนพฤศจิกายน พร้อมเดินหน้ารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ 133,750 ตัน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์ม คาดเริ่มส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลัง 28 ตุลาคมนี้

 

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความคืบหน้าการนำเข้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ว่า กฟผ. เตรียมเสนอแผนนำเข้าแอลเอ็นจี แบบ Spot ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตามมติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมขาติ โดยมีกำหนดจะขึ้นทะเบียนผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และออกประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้วร่วมเสนอราคาภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้จัดหาแอลเอ็นจีให้กับ กฟผ. ในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งเป้านำเข้าแอลเอ็นจีล็อตแรกเพื่อทดสอบระบบภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

 

ส่วนความคืบหน้าการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือจำนวน 133,750 ตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ครบ 200,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กฟผ. ได้แบ่งการรับซื้อออกเป็น 2 งวด งวดแรกจำนวน 110,000 ตัน กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีสต๊อกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ำมันปาล์มดิบที่เสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม โดยมีกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 9 ตุลาคม และจะเริ่มลงนามสัญญาตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม เพื่อส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ สำหรับน้ำมันปาล์มดิบที่เหลืออีก 23,750 ตัน กฟผ. จะจัดซื้อเพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มเพื่อยกระดับราคาผลปาล์มตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายนโยบายต่อไป ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้ดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วรวมทั้งสิ้น 226,250 ตัน